Giấy mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Thông báo đề cử ứng cử chức danh thành viên HĐQT, Tài liệu đại hội

Cập nhật: 2023-05-14 09:51:49

Lượt xem: 271

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:


- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông: 8 giờ 30 phút, ngày 29/05/2023.

- Địa điểm họp: Hội trường Trường Cao đẳng Hàng Hải, số 498 đường Đà Nẵng, phường Đông Hải I, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/4/2023).

- Nội dung của Đại hội (*):

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán) ;

5. Tờ trình về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;

6. Tờ trình về quyết toán lương, thù lao HĐQT, Ban KS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

7. Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

* Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

- CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (đối với cá nhân) và/hoặc bản sao Giấy CN ĐKKD (đối với tổ chức);

- Giấy ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty PVC Duyên Hải (nếu có).

* Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ, mẫu giấy ủy quyền… được đăng tải trên Website của PVC Duyên Hải theo địa chỉ: www.petroduyenhai.vn 

* Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với:

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải

Điện thoại số: (0225). 3. 262436Fax: (0225) .3. 262435

Bà Trần Thị Lan Anh – Phòng TCHC             Điện thoại: 0963.678.268

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự họp đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng cảm ơn./.

Giấy mời, đăng ký tham dự đại hội, giấy ủy quyền, Tài liệu đại hội quý cổ đông tham khảo tại:

https://drive.google.com/drive/folders/1Ly2gKfiuUSri5ajISbWJdvFu7L3-rr5p?usp=sharing

Các bài viết khác

Đối tác - Khách hàng