Văn phòng cho thuê

Tòa nhà Văn phòng cho thuê 3 tầng

Tòa nhà Văn phòng cho thuê 3 tầng

Tòa nhà Khách sạn Dầu khí thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động. Vị trí thuận lợi: gần Cảng chính cảng Hải Phòng thuộc trung tâm thành phố, gần các cảng biển, hải quan, ngân hàng, sân bay quốc tế Cát bi, đường hai chiều thuận tiện giao dịch. QUY MÔ Hiện tòa nhà có 3 tòa đang cho thuê...

Tòa nhà Văn phòng cho thuê 4 tầng

Tòa nhà Văn phòng cho thuê 4 tầng

Tòa nhà Khách sạn Dầu khí thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động. Vị trí thuận lợi: gần Cảng chính cảng Hải Phòng thuộc trung tâm thành phố, gần các cảng biển, hải quan, ngân hàng, sân bay quốc tế Cát bi, đường hai chiều thuận tiện giao dịch. QUY MÔ Hiện tòa nhà có 3 tòa đang cho thuê với...

Tòa nhà Văn phòng cho thuê 6 tầng

Tòa nhà Văn phòng cho thuê 6 tầng

Tòa nhà Khách sạn Dầu khí thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động. Vị trí thuận lợi: gần Cảng chính cảng Hải Phòng thuộc trung tâm thành phố, gần các cảng biển, hải quan, ngân hàng, sân bay quốc tế Cát bi, đường hai chiều thuận tiện giao dịch. QUY MÔ Hiện tòa nhà có 3 tòa đang cho thuê với...

Đối tác - Khách hàng