Biên bản đại hội, nghị quyết đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cập nhật: 2022-07-01 17:44:35

Lượt xem: 379

 


Biên bản, nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 các quý cổ đông tham khảo theo đường link sau:

https://drive.google.com/drive/folders/1_LA6uw8eTZ_74OTi0ctgtThEwZ9hEBGR?usp=sharing

Các bài viết khác

Đối tác - Khách hàng