Thank you for visiting our website.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP DẦU KHÍ DUYÊN HẢI

Địa chỉ: Số 441 Đà Nẵng, P. Đông Hải I, Q. Hải An, TP. Hải Phòng (Văn phòng thường trực tại Hà Nội: Phòng 1124 tầng 11 Khu đào tạo quốc tế số 88 Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội)
Điện thoại: 0225.3262436
E-mail: phongtchc.pvcdh@gmail.com
Website: petroduyenhai.vn
Please fill up the form and send to us. Our consultants will respond to you as soon as possible.
Thanks You!

Đối tác - Khách hàng