Hồ sơ năng lực

Ông Đoàn Phi Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC Duyên Hải

Ông Đoàn Phi Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC Duyên Hải

26/10/2023 - 252 lượt xem

- Họ và tên khai sinh : Đoàn Phi Trường - Sinh ngày: 22  tháng 11 năm 1981, - Giới tính : Nam - Nơi sinh: Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định - Trình độ học vấn: Kỹ sư

Ông Trương Sỹ Minh - Bí thư Chi bộ, Ủy viên HĐQT, Giám đốc,

Ông Trương Sỹ Minh - Bí thư Chi bộ, Ủy viên HĐQT, Giám đốc,

29/05/2019 - 643 lượt xem

- Họ và tên khai sinh : TRƯƠNG SỸ MINH - Sinh ngày: 23  tháng 5 năm 1980, - Giới tính : Nam - Nơi sinh: Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa - Trình độ học vấn: Thạc sỹ

Hồ sơ năng lực Công ty

Hồ sơ năng lực Công ty

17/07/2018 - 602 lượt xem

Đối tác - Khách hàng