Tin nội bộ

Hưởng ứng Tháng công nhân và chào mừng ĐH VI Công đoàn dầu khí Việt Nam

Hưởng ứng Tháng công nhân và chào mừng ĐH VI Công đoàn dầu khí Việt Nam

01/10/2019 - 381 lượt xem

Hưởng ứng Tháng công nhân và chào mừng ĐH VI Công đoàn dầu khí Việt Nam: Công đoàn PVC tổ chức liên hoan văn nghệ - thể thao  

Đối tác - Khách hàng