• Xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo đường vào kho cảng Xăng dầu Cái Lân

Xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo đường vào kho cảng Xăng dầu Cái Lân

Dự án xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo đường vào kho cảng Xăng dầu Cái Lân:

- Vai trò: Nhà thầu thi công

- Quy mô: Đường dài 1km, rộng 10m

- Tổng mức đầu tư: 2,8 tỷ đồng

- Giá trị thực hiện: 2,8 tỷ đồng

- Tiến độ: Bàn giao tháng 10/2013

- Vai trò: Nhà thầu thi công

- Quy mô: Đường dài 1km, rộng 10m

- Tổng mức đầu tư: 2,8 tỷ đồng

- Giá trị thực hiện: 2,8 tỷ đồng

- Tiến độ: Bàn giao tháng 10/2013

Đối tác - Khách hàng