• Thi công hệ thống cung cấp nước ngọt Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Thi công hệ thống cung cấp nước ngọt Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2:

- Vai trò: Nhà thầu thi công

- Hạng mục thi công: Hệ thống cấp nước ngọt của Dự án

- Giá trị thực hiện: 75,3 tỷ đồng

- Tiến độ thi công: 12 tháng.

- Vai trò: Nhà thầu thi công

- Hạng mục thi công: Hệ thống cấp nước ngọt của Dự án

- Giá trị thực hiện: 75,3 tỷ đồng

- Tiến độ thi công: 12 tháng.

Đối tác - Khách hàng