• Sửa chữa một số hạng mục đảm bảo mỹ quan nhận diện thương hiệu PVOIL

Sửa chữa một số hạng mục đảm bảo mỹ quan nhận diện thương hiệu PVOIL

Dự án xây dựng công trình “Sửa chữa một số hạng mục đảm bảo mỹ quan nhận diện thương hiệu PVOIL tại các Cửa hang xăng dầu thuộc PVOIL Hải Phòng, PVOIL Nam Định và PVOIL Thái Bình”:

- Vai trò: Nhà thầu thi công

- Quy mô: Sửa chữa 14 Cửa hàng xăng dầu

- Tổng mức đầu tư: 4,4 tỷ đồng

- Giá trị thực hiện: 4,4 tỷ đồng

- Tiến độ: Bàn giao tháng 1/2014

- Vai trò: Nhà thầu thi công

- Quy mô: Sửa chữa 14 Cửa hàng xăng dầu

- Tổng mức đầu tư: 4,4 tỷ đồng

- Giá trị thực hiện: 4,4 tỷ đồng

- Tiến độ: Bàn giao tháng 1/2014

Đối tác - Khách hàng