PVC tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

Cập nhật: 2019-05-28 16:16:44

Lượt xem: 338

Ngày 25/5 tại Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.


PVC tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 25/5 tại Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ông Nguyễn Đình Thế Thành viên Phụ trách HĐQT - Tổng giám đốc TCT, Chủ tọa điều hành đại hội

Tham dự Đại hội, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có ông Nguyễn Hùng Dũng, Thành viên Hội đồng thành viên cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn của Tập đoàn; về phía Công ty TNHH Delloite Việt Nam có ông Đặng Chí Dũng Phó Tổng giám đốc công ty; về phía Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) có Ông Bùi Huy Long, Phó giám đốc Công ty. Về phía Tổng công ty PVC có Thành viên Phụ trách HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Nguyễn Đình Thế; các Ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc PVC cùng các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự đại hội.

 

           Ông Nguyễn Hùng Dũng - Thành viên HĐTV Tập đoàn DKVN phát biểu tại Đại hội 

Thay mặt ban lãnh đạo PVC, Thành viên Phụ trách HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Nguyễn Đình Thế đã điểm lại những nét chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.

Năm 2018 tiếp tục là một năm đầy thách thức trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC). Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh không mấy khả quan nhưng từ những nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên tâm huyết, PVC đã có những nét khả quan đáng ghi nhận. Đặc biệt trong công tác tiếp thị đấu thầu, PVC đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Tổ hợp nhà đầu tư Quốc tế để triển khai thực hiện các thủ tục xin cấp phép đầu tư dự án điện gió ngoài khơi tại tỉnh Bình Thuận, Hải Long (Đài Loan). Đây là dự án xây dựng nguồn điện sạch đúng với chủ trương phát triển kinh tế bền vững của Chính phủ và được đầu tư lên đến khoảng 5 tỉ USD.


 

Ông Nghiêm Quang Huy - Thành viên HĐQT thông qua nội dung chương trình của Đại hội

 

Đại hội đã thông qua một số nội dung cụ thể như: Báo cáo hoạt động năm 2018 của HĐQT và kế hoạch năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019, Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018, và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2018 và phương án thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; Tờ trình về Trụ sở làm việc của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.; Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.


 

Ông Nguyễn Đức Đạt - Thành viên HĐQT, Phó TGĐ báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của PVC

Ông Vũ Trọng Quốc Thịnh - Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát PVC năm 2018 và kế hoạch năm 2019

 

Trong phần thảo luận tại đại hội, đã có nhiều cổ đông trao đổi với HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty về công tác điều hành, quản trị của PVC để PVC vượt qua được giai đoạn khó khăn hiện nay. Các ý kiến đóng góp của cổ đông nêu lên đều mang tính xây dựng và bày tỏ sự quan tâm đối với việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của PVC trong thời gian tới.

 

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Thành viên độc lập HĐQT PVC 
cung cấp thêm thông tin về các dự án mới năm 2019 trong lĩnh vực xây lắp điện gió tới các quý vị cổ đông. 

                   Ông Vũ Minh Công - Kế toán trưởng TCT trả lời những thắc mắc của quý vị cổ đông

 

 

Thay mặt ban lãnh đạo PVC, ông Nguyễn Đình Thế - Thành viên phụ trách HĐQT – Tổng giám đốc PVC và các đồng chí trong ban lãnh đạo Tổng công ty đã ghi nhận và lần lượt trả lời thỏa đáng các câu hỏi mà cổ đông đưa ra.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Hùng Dũng – Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đánh giá cao những nỗ lực vượt khó của PVC, tinh thần đoàn kết tập trung dồn sức cho những dự án khó của ngành dầu khí cũng như tìm kiếm các dự án mới ngoài ngành. ông Nguyễn Hùng Dũng cũng khẳng định rằng để xử lý những vấn đề tồn đọng của PVC không phải là việc một sớm một chiều mà là công tác đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ trong nhiều năm. Đặc biệt ông Nguyễn Hùng Dũng đánh giá cao tinh  thần xây dựng của các cổ đông có mặt tại đại hội, tiếp thu những ý kiến, đề xuất quý báu đối với sự phát triển và đường hướng kinh doanh mới của PVC.

Sau hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc và khẩn trương, đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ các nội dung trên với số phiếu biểu quyết gần như tuyệt đối. Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp.
 Theo PVC.vn 

Đối tác - Khách hàng